Download Gadu-Gadu v6.0 build 154 Polish crack
added to the siteNov-01-2012
rating5

gadugaduv6.0build154polishcrack.zip (2887 bytes)

namesizecompressed
GG60 [build 154] crack.exe 5120 2183
Readme.txt 703 458

Readme.txt

Greetings Polish People
-----------------------

Jak ju┐ kogo£ naprawdΩ denerwuj╣ reklamy w GG, to mo┐e sobie
"zaaplikowaµ" tego cracka. Ale oczywi£cie na w│asne ryzyko,
za w│asn╣ zgod╣ itp... Ja was do tego nie namawiam oczywi£cie.

A teraz parΩ szczego│ow:

Crack jest do wersji Gadu-Gadu 6.0 build 154 i na pewno nie
zadzia│a z ┐adn╣ inn╣! Nie zadzia│a te┐ je£li wcze£niej g│╣by
nie wy│╣czycie GG. Przed crackowaniem zalecane by│oby
zrobienie kopii pliku GG.EXE, tak na wszelki wypadek, bo
zauwa┐y│em, ┐e czasami GG siΩ potrafi│o wywaliµ po tym
cracku.

Przez adres moffet@poczta.onet.pl mo┐na siΩ ze mn╣ skontaktowaµ,
co wcale nie oznacza, ┐e w│a£ciciel tej skrzynki napisa│ cracka.