Download NOD32 all versions Launcher v2.0 Polish
added to the siteSep-29-2006
rating3

nod32allversionslauncherv2.0polish.zip (56600 bytes)

namesizecompressed
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/ 0 0
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/czytaj.txt 1794 761
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/Nod32.exe 49152 17757
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/Nod32cc.exe 49152 18027
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/nod32ccl.ini 11 11
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/nod32l.ini 9 9
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/readme.txt 1713 663
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/Amon.exe 49152 17905
nod32_all_ver_launcher_v2_polish/amonl.ini 9 9

nod32_all_ver_launcher_v2_polish/czytaj.txt

NOD32 wszystkie wersje PL Launcher v2.0

***
Materialy tu zawarte sluza celom wylacznie edukacyjnym.
***

Instrukcja:

1) Sciagnij i zainstaluj NOD32 w wersji demo (polskiej) ze strony www.nod32.com.au

2) Zmien nazwy nastepujacych plikow:
  amon.exe -> _amon.exe
  nod32.exe -> _nod32.exe
  nod32cc.exe -> _nod32cc.exe

  Jesli uzywasz Windows 9x/Me wszystkie te pliki znajduja sie w katalogu instalacyjnym 
  NOD32 (domyslnie: c:\Program Files\Eset).

  Jesli uzywasz Windows 2000/XP pierwsze dwa z plikow znajduja sie w katalogu
  instalacyjnym NOD32 (domyslnie: c:\Program Files\Eset), a ostatni z nich w 
  katalogu systemowym Windows (domyslnie: c:\windows\system32). 

3) Przygotuj pliki amonl.ini, nod32l.ini oraz nod32ccl.ini z data instalacji (dd.mm.rrrr)

4) Jesli uzywasz Windows 9x/Me skopiuj launchery oraz pliki ini (amon.exe, nod32.exe,
  nod32cc.exe, amonl.ini, nod32l.ini, nod32ccl.ini ) do katalogu instalcyjnego NOD32
  (domyslnie: c:\Program Files\Eset).

  Jesli uzywasz Windows 2000/XP skopiuj dwa pierwsze launchery i pliki ini
  (amon.exe, nod32.exe, amonl.ini, nod32l.ini) do katalogu instalacyjnego NOD32 
  (domyslnie: c:\Program Files\Eset), a ostatnia pare (nod32cc.exe, nod32ccl.ini) do katalogu
  systemowego Windows (domyslnie: c:\windows\system32).

Gotowe!!

Menu kontekstowe NOD32 teraz dziala znakomicie!

Nie instaluj Control Center z opcja automatycznego aktualizowania NODa (wlaczanie Control
Center na starcie/praca Contrl Center jako serwisu), poniewaz launcher zmienia date
systemowa na CALY CZAS dzialania Control Center!

Zamknij Control Center natychmiast po aktualizacji!

Launchery sa napisane dla wersji polskiej.

Podziekowania dla wszystkich ludzi wspierajacych ten maly projekt!

nod32_all_ver_launcher_v2_polish/readme.txt

NOD32 all versions Launcher PL v2.0

***
Disclaimer: These programs are for educational purposes only.
***

Instruction:

1) Download and install NOD32 Demo (Polish) from www.nod32.com.au

2) Rename following files:
  amon.exe -> _amon.exe
  nod32.exe -> _nod32.exe
  nod32cc.exe -> _nod32cc.exe

  If you are using Windows 9x/Me version of NOD32 all these files 
  are located in NOD32 instalation directory (default: c:\Program Files\Eset).

  If you are using Windows 2000/XP version of NOD32 first two of these files
  are located in NOD32 instalation directory (default: c:\Program Files\Eset),
  and last one in your system directory (eq. c:\windows\system32).

3) Prepare amonl.ini, nod32l.ini and nod32ccl.ini with instalation date (dd.mm.yyyy)

4) If you are using Windows 9x/Me version of NOD32 copy launcher and ini files
  (amon.exe, nod32.exe, nod32cc.exe, amonl.ini, nod32l.ini, nod32ccl.ini )
  to NOD32 instalation directory (default: c:\Program Files\Eset).

  If you are using Windows 2000/XP version of NOD32 copy first two of launcher and ini files
  (amon.exe, nod32.exe, amonl.ini, nod32l.ini) to NOD32 instalation directory 
  (default: c:\Program Files\Eset), and last ones (nod32cc.exe, nod32ccl.ini) to your
  system directory (eq. c:\windows\system32).

It's done!

Context menu now works fine!

Don't install Control Center with automatic update option (starting with Windows/working as service), because my launcher changes system date for ALL TIME control center is running!
Close Control Center imediately after update!

Launchers are written for Polish version.

Thx for all poeople supporting me with this litlle project!